Danh sách

Trangala

0
Trangala - SĐK VD-19788-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trangala Thuốc kem dùng ngoài - Chloramphenicol 80 mg/8g; Dexamethason acetat 2 mg/8g

Gynopazaryl Depot

0
Gynopazaryl Depot - SĐK VD-19620-13 - Thuốc phụ khoa. Gynopazaryl Depot Thuốc đặt âm đạo - Econazol nitrat 150 mg

Kegynan-F

0
Kegynan-F - SĐK VD-13993-11 - Thuốc phụ khoa. Kegynan-F Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo - Metronidazol, Cloramphenicol, Dexamethason acetat, Nystatin

Kegynandepot

0
Kegynandepot - SĐK VD-23883-15 - Thuốc phụ khoa. Kegynandepot Viên nén đặt âm đạo - MetronidazoI 500 mg; Neomycin sulfat 65.000 IU; Nystatin 100.000 IU

Medimax-F

0
Medimax-F - SĐK VD-19787-13 - Thuốc khác. Medimax-F Thuốc xịt mũi - Xylomethazolin hydroclorid 15 mg/15 ml

Vettocilin

0
Vettocilin - SĐK VD-10678-10 - Thuốc khác. Vettocilin - Salbutamol sulfat tương đương 2 mg Salbutamol

Trimetazidin 20

0
Trimetazidin 20 - SĐK VD-13997-11 - Thuốc khác. Trimetazidin 20 Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim - Trimetazidin dihdroclorid 20mg

Omeprazol 20

0
Omeprazol 20 - SĐK VD-14532-11 - Thuốc khác. Omeprazol 20 Hộp 10 vỉ x 10 viên nang - Omeprazol 20 mg dưới dạng pellet Omeprazol 8,5%

Loratadin 10

0
Loratadin 10 - SĐK VD-14531-11 - Thuốc khác. Loratadin 10 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - Loratadin 10mg

Gau Misa – F

0
Gau Misa - F - SĐK VD-13992-11 - Thuốc khác. Gau Misa - F Hộp 1 tuýp x 30 g kem bôi ngoài da - Methyl salicylat, Menthol, Lidocain hydroclorid