Danh sách

Bách khớp thảo

0
Bách khớp thảo - SĐK VD-33787-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bách khớp thảo Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa 430mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu Hy thiêm 6000mg; Thiên niên kiện 300mg

Bạch y phong tê thấp Khải Hà

0
Bạch y phong tê thấp Khải Hà - SĐK VD-33788-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bạch y phong tê thấp Khải Hà Viên hoàn cứng - Mỗi 5g hoàn cứng chứa 3g cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu Độc hoạt 3g; Quế nhục 2g; Phòng phong 2g; Đương quy 2g; Tế tân 2g; Xuyên khung 2g; Tần giao 2g; Bạch thược 2g; Tang ký sinh 2g; Địa hoàng 2g; Đỗ trọng 2g; Nhân sâm 2g; Ngưu Tất 2g; Bạch l

An thần ích trí

0
An thần ích trí - SĐK VD-29389-18 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. An thần ích trí Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa 350mg Cao khô hỗn hợp tương đương với Toan táo nhân 960mg; Tri mẫu 640mg; Phục linh 960mg; Xuyên khung 640mg; Cam thảo 320mg

Ngũ tử diễn tông

0
Ngũ tử diễn tông - SĐK V300-H12-10 - Thuốc khác. Ngũ tử diễn tông Rượu thuốc - Thỏ ty tử, câu kỷ tử, phúc bồn tử, ngũ vị tử, xa tiền tử

Ngũ tử diễn tông

0
Ngũ tử diễn tông - SĐK V300-H12-10 - Thuốc khác. Ngũ tử diễn tông - Thỏ ty tử, câu kỷ tử, phúc bồn tử, ngũ vị tử, xa tiền tử

Khởi đương đơn

0
Khởi đương đơn - SĐK V299-H12-10 - Thuốc khác. Khởi đương đơn Rượu thuốc - Dâm dương hoắc, tiên mao, ba kích, ngưu tất, táo nhân, phá cố chỉ ,câu kỷ tử, vừng đen, thỏ ty tử, đương quy, phục linh, thục địa, đỗ trọng, Hoài sơn

Khởi dương đơn

0
Khởi dương đơn - SĐK V299-H12-10 - Thuốc khác. Khởi dương đơn - Dâm dương hoắc, tiên mao, ba kích, ngưu tất, táo nhân, phá cố chỉ, câu kỷ tử, vừng đen, thỏ ty tử, đương quy, phục linh, thục địa, đỗ trọng, hoài sơn

Hoạt huyết thông mạch K/H

0
Hoạt huyết thông mạch K/H - SĐK V635-H12-10 - Thuốc khác. Hoạt huyết thông mạch K/H Cao lỏng - Hồng hoa, hà thủ ô, bạch thược, đương qui, xuyên khung, thục địa, ích mẫu

Hoạt huyết thông mạch K/H

0
Hoạt huyết thông mạch K/H - SĐK V635-H12-10 - Thuốc khác. Hoạt huyết thông mạch K/H - Hồng hoa, hà thủ ô, bạch thược, đương qui, xuyên khung, thục địa, ích mẫu

Điều kinh

0
Điều kinh - SĐK V406-H12-10 - Thuốc khác. Điều kinh Hoàn cứng - Thục địa (sấy khô), hoàng tinh (chế), hà thủ ô đỏ, xuyên khung, ích mẫu, ngải cứu, hương phụ (chế)