Danh sách

Thuốc L-Cystine 500mg - SĐK VNB-2814-05

L-Cystine 500mg

0
L-Cystine 500mg - SĐK VNB-2814-05 - Thực phẩm chức năng. L-Cystine 500mg Viên nang mềm - L-Cystine
Thuốc Aspamic 35mg - SĐK VNA-4186-01

Aspamic 35mg

0
Aspamic 35mg - SĐK VNA-4186-01 - Thực phẩm chức năng. Aspamic 35mg Thuốc bột - Aspartame

Aspamic

0
Aspamic - SĐK VD-1058-06 - Thực phẩm chức năng. Aspamic Thuốc bột - Aspartame

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VD-1966-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole
Thuốc Metronidazol 250mg - SĐK VNA-3990-01

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNA-3990-01 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNB-3563-05 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên bao phim - Metronidazole

Lucef 500mg

0
Lucef 500mg - SĐK VNB-3561-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lucef 500mg Viên nang - Cephalexin

Lucef-250mg

0
Lucef-250mg - SĐK VD-1964-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lucef-250mg Thuốc bột - Cephalexin monohydrate

Lucef-250mg

0
Lucef-250mg - SĐK VD-1965-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lucef-250mg Viên nang - Cephalexin monohydrate
Thuốc Lincomycin 500mg - SĐK VNB-2993-05

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VNB-2993-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang - Lincomycin