Danh sách

Thuốc Kidifunvon - SĐK VD-18888-13

Kidifunvon

0
Kidifunvon - SĐK VD-18888-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Kidifunvon Sirô - Bromhexin HCl 4 mg/5ml; Phenylephrin HCl 2,5 mg/5ml; Guaifenesin 50 mg/5ml
Thuốc Beco-Arginine - SĐK VD-18886-13

Beco-Arginine

0
Beco-Arginine - SĐK VD-18886-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Beco-Arginine Sirô - Arginin hydroclorid 1g/5ml