Danh sách

Lefvox-750

0
Lefvox-750 - SĐK VD-31088-18 - Khoáng chất và Vitamin. Lefvox-750 Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 750mg

Jimenez

0
Jimenez - SĐK VD-30341-18 - Khoáng chất và Vitamin. Jimenez Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Metilone

0
Metilone - SĐK VD-3272-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metilone Viên nén - Methylprednisolone

Flodilan-2

0
Flodilan-2 - SĐK VD-3267-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Flodilan-2 Viên bao phim - Glimepiride

Flodilan 4

0
Flodilan 4 - SĐK VD-4988-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Flodilan 4 Viên nén - Glimepiride

Puyol

0
Puyol - SĐK VD-14588-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Puyol Hộp 3 vỉ x 10 viên nang - Danazol 200mg

Metilone

0
Metilone - SĐK VD-14034-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metilone Hộp 2 vỉ x 14 viên nén dài - Methylprednisolon 16mg

Glonafos

0
Glonafos - SĐK VD-20522-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glonafos Viên nén - Propylthiouracil 50mg

Gregory-2

0
Gregory-2 - SĐK VD-20523-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gregory-2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2mg

Puyol-100

0
Puyol-100 - SĐK VD-22323-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Puyol-100 Viên nang cứng - Danazol 100mg