Danh sách

Thuốc Bropazyme - SĐK 3303/2016/ATTP-XNCB

Bropazyme

0
Bropazyme - SĐK 3303/2016/ATTP-XNCB - Thực phẩm chức năng. Bropazyme Viên nén bao tan trong ruột - Bromelain 40 mg, Trypsin 1 mg

Medi-Acyclovir 800

0
Medi-Acyclovir 800 - SĐK VD-30421-18 - Khoáng chất và Vitamin. Medi-Acyclovir 800 Viên nén - Acyclovir 800 mg

Dicsep

0
Dicsep - SĐK VD-31127-18 - Khoáng chất và Vitamin. Dicsep Viên nén bao tan trong ruột - Sulfasalazin 500 mg

Propylthiouracil

0
Propylthiouracil - SĐK VD-23589-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil Viên nén - Propylthiouracil 100 mg

Imoglid

0
Imoglid - SĐK VD-26880-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Imoglid Viên nén - Repaglinid 1 mg

Indger 4

0
Indger 4 - SĐK VD-31764-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Indger 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Cutasic 16

0
Cutasic 16 - SĐK VD-33860-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cutasic 16 Viên nén - Methylprednisolon 16 mg

Cutasic 4

0
Cutasic 4 - SĐK VD-33861-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cutasic 4 Viên nén - Methylprednisolon 4mg

Fistlow

0
Fistlow - SĐK VD-33474-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fistlow Viên nén - Clomifene citrat 50 mg

Vagsur

0
Vagsur - SĐK VD-28997-18 - Thuốc phụ khoa. Vagsur Viên nang mềm đặt âm đạo - Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 100 mg; Clotrimazol 200 mg