Danh sách

Vixocati

0
Vixocati - SĐK V1037-H12-10 - Thuốc khác. Vixocati - Cao khô hỗn hợp (Bach hà, Bạch chỉ, Hoàng kỳ, Kim ngân hoa, Phòng phong, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Bạch truật)

Samatos PV

0
Samatos PV - SĐK V1211-H12-10 - Thuốc khác. Samatos PV - Cao khô hỗn hợp (Sinh địa, Sơn thù du, Mẫu đơn bì, Câu kỷ tử, Phục linh, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa..)

PV Xoang

0
PV Xoang - SĐK V1505-H12-10 - Thuốc khác. PV Xoang - Bạc hà, bạch chỉ, hoàng kỳ, kim ngân hoa, phòng phong, tân di hoa, thương nhĩ tử, bạch truật

Pomitagen

0
Pomitagen - SĐK V644-H12-10 - Thuốc khác. Pomitagen - Lục phàm, Hải mã, Nhục quế, Đại táo, Hồ đào nhân, Hồng sâm

Pomitagen

0
Pomitagen - SĐK V644-H12-10 - Thuốc khác. Pomitagen Viên nén bao đường - Lục phàm, Hải Mã, Nhục quế, Đại táo, Hồ đào nhân, Hồng sâm

Phong tê thấp PV

0
Phong tê thấp PV - SĐK V784-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp PV Viên bao đường - Cao khô hỗn hợp Độc hoạt, quế chi, phòng phong, đương quy, tế tân, xuyên khung, tần giao, bạch thược, đỗ trọng, sinh địa

Phong tê thấp PV

0
Phong tê thấp PV - SĐK V784-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp PV - Cao khô hỗn hợp (Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Đỗ trọng, Sinh địa..)

Phong tê thấp PV

0
Phong tê thấp PV - SĐK V1036-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp PV - Cao khô hỗn hợp (Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Đỗ trọng, Sinh địa..)

Kakama

0
Kakama - SĐK V418-H12-10 - Thuốc khác. Kakama Cao lỏng - Đào nhân, hồng hoa, sinh địa, xích thược, xuyên khung, chỉ xác, Cát cánh, đương quy, cam thảo

Kakama

0
Kakama - SĐK V591-H12-10 - Thuốc khác. Kakama Cao lỏng - Đào nhân, hồng hoa, sinh địa, xích thược, xuyên khung, chỉ xác, sài hồ, cát cánh, đương quy, cam thảo