Danh sách

Piriglimin 4

0
Piriglimin 4 - SĐK VD-19419-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piriglimin 4 Viên nén dài - Glimepirid 4mg

Piriglimin 2

0
Piriglimin 2 - SĐK VD-19418-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piriglimin 2 Viên nén dài - Glimepirid 2mg

Glimid 2

0
Glimid 2 - SĐK VD-19409-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimid 2 Viên nén dài - Glimepirid 2mg

Vigrow 25mg

0
Vigrow 25mg - SĐK VD-5465-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vigrow 25mg Viên bao phim - Sildenafil

Ozaform 500

0
Ozaform 500 - SĐK VD-21680-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ozaform 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl 500mg

Metozamin 500

0
Metozamin 500 - SĐK VD-21675-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metozamin 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl 500mg

Metozamin 850

0
Metozamin 850 - SĐK VD-22199-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metozamin 850 Viên nén bao phim - Metformin HCl 850mg

Glucoform 500

0
Glucoform 500 - SĐK VD-26986-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucoform 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl 500mg
Thuốc Glizadinax 80 - SĐK VD-11085-10

Glizadinax 80

0
Glizadinax 80 - SĐK VD-11085-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glizadinax 80 Viên nén - Gliclazid (dạng micronised) 80mg

Nidason Gyco

0
Nidason Gyco - SĐK VD-31145-18 - Thuốc phụ khoa. Nidason Gyco Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazol 100mg