Danh sách

Enterofort

0
Enterofort - SĐK VNA-3459-00 - Thuốc đường tiêu hóa. Enterofort Viên bao phim - Berberine, Vỏ măng cụt

Carbomecin

0
Carbomecin - SĐK VNA-3253-00 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Carbomecin Viên nén - Than thảo mộc, Calcium carbonate, Tricalcium phosphate

Clopheniramin 4mg

0
Clopheniramin 4mg - SĐK VNA-3001-00 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Clopheniramin 4mg Viên nén tròn - Chlorpheniramine

Paracetamol 650mg

0
Paracetamol 650mg - SĐK VNA-3004-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 650mg Viên nén dài - Acetaminophen

Paracetamol 500mg

0
Paracetamol 500mg - SĐK VNA-3003-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 500mg Viên nén tròn - Acetaminophen

Idilax 250mg

0
Idilax 250mg - SĐK VNA-3460-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Idilax 250mg Viên nén - Mefenamic acid

Edpharcobalgine

0
Edpharcobalgine - SĐK VNA-3002-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Edpharcobalgine Viên nén dài - Acetaminophen, Caffeine