Danh sách

Nước cất Tiêm

0
Nước cất Tiêm - SĐK H02-145-02 - Thuốc khác. Nước cất Tiêm Dung dịch - Nước cất pha tiêm

Berberin 50mg

0
Berberin 50mg - SĐK VNA-4714-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Berberin 50mg Viên nén - Berberine

Atropin sulfat 0,25mg/ml

0
Atropin sulfat 0,25mg/ml - SĐK H02-144-02 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Atropin sulfat 0,25mg/ml Dung dịch tiêm - Atropine sulfate

Paracetamol 500mg

0
Paracetamol 500mg - SĐK VNA-4715-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 500mg Viên nén - Acetaminophen