Danh sách

Dybis 500mg

0
Dybis 500mg - SĐK VD-5228-08 - Thuốc khác. Dybis 500mg Viên bao phim - metformin hydroclorid

Tpbacxone

0
Tpbacxone - SĐK VD-11338-10 - Thuốc khác. Tpbacxone - Ceftriaxon natri tương ứng 1 gam Ceftriaxon, Sulbactam natri tương ứng 0,5 gam Sulbactam

Malafree

0
Malafree - SĐK VD-11995-10 - Thuốc khác. Malafree - Primaquin phosphat tương đương 15mg Primaquim

SP Cefinetazole

0
SP Cefinetazole - SĐK VD-23302-15 - Thuốc khác. SP Cefinetazole Bột pha tiêm - Ceftnetazol (dưới dạng cefinetazol natri) 1g

Malachlo

0
Malachlo - SĐK VD-11994-10 - Thuốc khác. Malachlo Viên nén - Cloroquin phosphat tương đương 155mg Cloroquin

SP-Dom

0
SP-Dom - SĐK VD-5742-08 - Thuốc đường tiêu hóa. SP-Dom Viên nén - Domperidone maleat

Tiram

0
Tiram - SĐK VD-10787-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Tiram - Tiropramid HCl 100mg
Thuốc Dompil - SĐK VD-23298-15

Dompil

0
Dompil - SĐK VD-23298-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Dompil Viên nén - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg
Thuốc SP Extream - SĐK VD-18847-13

SP Extream

0
SP Extream - SĐK VD-18847-13 - Thuốc đường tiêu hóa. SP Extream Viên nén bao phim - Pantoprazole (sodium sesquihydrate) 40 mg

Polybamycin

0
Polybamycin - SĐK VD-10784-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Polybamycin - Bacitracin 400IU, Neomycin 3,5mg, Polymyxin B 5000IU