Danh sách

Sitaglo 50mg

0
Sitaglo 50mg - SĐK VD-29538-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitaglo 50mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

Sitaglo 100

0
Sitaglo 100 - SĐK VD-29537-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitaglo 100 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100 mg

Cofsil 100

0
Cofsil 100 - SĐK VD-29867-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cofsil 100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100 mg
Thuốc Zutmi - SĐK

Zutmi

1
Zutmi - SĐK - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zutmi Viên nén bao phim - Sildenafil 50 mg
Thuốc Zutmi - SĐK

Zutmi

0
Zutmi - SĐK - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zutmi Viên nén bao phim - Sildenafil 100 mg

Nước cất pha tiêm 8ml

0
Nước cất pha tiêm 8ml - SĐK VD-27095-17 - Thuốc khác. Nước cất pha tiêm 8ml Dung môi pha tiêm - Nước cất pha tiêm 8 ml

Laxee

0
Laxee - SĐK VD-28592-17 - Thuốc khác. Laxee Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 10g chứa Macrogol 4000 10g

Levomepromazin maleat 25 mg

0
Levomepromazin maleat 25 mg - SĐK VD-29172-18 - Thuốc khác. Levomepromazin maleat 25 mg Viên nén bao phim - Levomepromazin maleat 25mg

Hutatretin

0
Hutatretin - SĐK VD-33168-19 - Thuốc khác. Hutatretin Viên nang mềm - Tretinoin 10 mg
Thuốc Kalimate - SĐK VD-28402-17

Kalimate

0
Kalimate - SĐK VD-28402-17 - Thuốc khác. Kalimate Thuốc bột - Mỗi gói 5g chứa Calci polystyren sulfonat 5g