Danh sách

Rotundin 30mg

0
Rotundin 30mg - SĐK VNA-3034-00 - Thuốc hướng tâm thần. Rotundin 30mg Viên nén - Rotundin

Chlorpheniramin 4mg

0
Chlorpheniramin 4mg - SĐK VNA-3033-00 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Chlorpheniramin 4mg Viên nén - Chlorpheniramine