Danh sách

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK S28-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Hydrogen peroxide

DEP 30%

0
DEP 30% - SĐK S27-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. DEP 30% Dung dịch dùng ngoài - Diethylphtalat