Danh sách

Dầu nóng Tiphacam

0
Dầu nóng Tiphacam - SĐK VNS-1675-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Tiphacam Dầu dùng ngoài - Camphor, Methyl salicylate, Glycerin

Cồn xoa bóp

0
Cồn xoa bóp - SĐK V323-H12-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Cồn thuốc - Mã tiền chế, huyết giác, riềng khô, Camphor

Cồn bạc hà

0
Cồn bạc hà - SĐK VNA-0721-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn bạc hà Cồn thuốc - Menthol

Mebendazol

0
Mebendazol - SĐK VD-0242-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol Viên bao phim - Mebendazole

Ketoconazol 200mg

0
Ketoconazol 200mg - SĐK VNA-2622-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ketoconazol 200mg Viên nén - Ketoconazole

Isoniazid 150mg

0
Isoniazid 150mg - SĐK VNA-4762-02 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 150mg Viên nén - Isoniazide

Ethambutol

0
Ethambutol - SĐK VNA-4622-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ethambutol Viên nén bao phim - Ethambutol

Erythromycin 500mg

0
Erythromycin 500mg - SĐK VNA-4240-05 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 500mg Viên nén dài bao phim - Erythromycin

Erythromycin 250mg

0
Erythromycin 250mg - SĐK VNA-3624-05 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 250mg Thuốc cốm - Erythromycin

Erythromycin

0
Erythromycin - SĐK VNA-4621-05 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin Viên nén bao phim - Erythromycin