Danh sách

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNA-4375-01 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Isoniazid 300mg

0
Isoniazid 300mg - SĐK VNA-4164-01 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 300mg Viên nén - Isoniazide

Isoniazid 150mg

0
Isoniazid 150mg - SĐK VNA-4163-01 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 150mg Viên nén - Isoniazide

Ethambutol 400mg

0
Ethambutol 400mg - SĐK VNA-4162-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ethambutol 400mg Viên bao phim - Ethambutol

Ethambutol 200mg

0
Ethambutol 200mg - SĐK VNA-4161-01 - Khoáng chất và Vitamin. Ethambutol 200mg Viên bao phim - Ethambutol

Cloroquin 100mg

0
Cloroquin 100mg - SĐK VNA3797-00 - Khoáng chất và Vitamin. Cloroquin 100mg Viên nén - Chloroquine

Cloroquin 250mg

0
Cloroquin 250mg - SĐK VNA-3798-00 - Khoáng chất và Vitamin. Cloroquin 250mg Viên nén - Chloroquine

Clorocid 250mg

0
Clorocid 250mg - SĐK VNA-3978-01 - Khoáng chất và Vitamin. Clorocid 250mg Viên bao đường - Chloramphenicol

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VNA-4377-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Prednicor F

0
Prednicor F - SĐK VNA-3802-00 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednicor F Viên nén - Dexamethasone