Danh sách

Mexlo 400

0
Mexlo 400 - SĐK VNB-3024-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mexlo 400 Viên nén bao phim - Lomefloxacin hydrochloride

Clarithromycin BVP 250mg

0
Clarithromycin BVP 250mg - SĐK VNB-3626-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin BVP 250mg Viên nén bao phim - Clarithromycin

Reformin 850

0
Reformin 850 - SĐK VD-4501-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Reformin 850 Viên nén bao phim - Metformin hydrochloride

Reformin 500

0
Reformin 500 - SĐK VD-4500-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Reformin 500 Viên nén bao phim - Metformin hydrochloride

Dializid

0
Dializid - SĐK VD-4499-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dializid Viên nén - Gliclazide

Biclam

0
Biclam - SĐK VD-3599-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Biclam Viên nén - Glibenclamide

Nopik 120mg

0
Nopik 120mg - SĐK VNB-3163-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nopik 120mg Viên nén bao phim - Nateglinide

Axomus – 30mg

0
Axomus - 30mg - SĐK VD-5638-08 - Thuốc khác. Axomus - 30mg Viên nén - Ambroxol hydroclorid

Cao khô râu mèo

0
Cao khô râu mèo - SĐK VD-5252-08 - Thuốc khác. Cao khô râu mèo Cao khô - Cao khô râu mèo

Capsicin gel 0,025%

0
Capsicin gel 0,025% - SĐK VD-4966-08 - Thuốc khác. Capsicin gel 0,025% Gel bôi da - Capsaicin