Danh sách

Franroxil 250

0
Franroxil 250 - SĐK VD-30700-18 - Khoáng chất và Vitamin. Franroxil 250 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg

Cttproxim 200

0
Cttproxim 200 - SĐK VD-31322-18 - Khoáng chất và Vitamin. Cttproxim 200 Viên nang cứng - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

Sitagliptin – 5A Farma 100mg

0
Sitagliptin - 5A Farma 100mg - SĐK VD-33761-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitagliptin - 5A Farma 100mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 100mg

Sitagliptin – 5A Farma 50mg

0
Sitagliptin - 5A Farma 50mg - SĐK VD-33762-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitagliptin - 5A Farma 50mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg

Teroxos

0
Teroxos - SĐK VD-11946-10 - Thuốc phụ khoa. Teroxos - Metronidazol 50mg, neomycin sulfat 65.000 IU, nystatin 100.000 IU

élofan caps

0
élofan caps - SĐK VD-10739-10 - Thuốc khác. élofan caps - Racecadotril 100mg

élogeEry

0
élogeEry - SĐK VD-11943-10 - Thuốc khác. élogeEry - Erythromycin 250mg

Élofan 10mg

0
Élofan 10mg - SĐK VD-27396-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Élofan 10mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1g chứa Racecadotril 10 mg

Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 10+10mg

0
Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 10+10mg - SĐK VD-33757-19 - Thuốc tim mạch. Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 10+10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10mg; Ezetimibe 10mg

Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 20+10mg

0
Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 20+10mg - SĐK VD-33758-19 - Thuốc tim mạch. Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 20+10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20mg; Ezetimibe 10mg