Danh sách

Thuốc Zentomyces - SĐK

Zentomyces

0
Zentomyces - SĐK - Thực phẩm chức năng. Zentomyces Thuốc bột uống - Saccharomyces boulardii 100mg

Nysiod-M

0
Nysiod-M - SĐK VD-30767-18 - Thuốc phụ khoa. Nysiod-M Viên nang đặt âm đạo - Miconazol nitrat 200mg

Lengaza

0
Lengaza - SĐK VD-19149-13 - Thuốc khác. Lengaza Thuốc bột uống - Hỗn hợp Probiotic (gồm Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus) 100.000.000 CFU

Lengaza

0
Lengaza - SĐK VD-19149-13 - Thuốc khác. Lengaza Thuốc bột uống - Hỗn hợp Probiotic (gồm Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus) 100.000.000 CFU

L-Bio-3D

0
L-Bio-3D - SĐK VD-5259-08 - Thuốc khác. L-Bio-3D Bột pha hỗn dịch uống - Lactobaccillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacilus rhamnosus

Phytocare-D

0
Phytocare-D - SĐK VD-11950-10 - Thuốc khác. Phytocare-D - Ginkgo biloba extract 80 mg

Multimarin

0
Multimarin - SĐK VD-11949-10 - Thuốc khác. Multimarin - Milk thistle extract power, thiamin nitrat, Riboflavin, Pyridoxin hydroclorid, Nicotinamid, calci pantothenat

Doginine 200 mg

0
Doginine 200 mg - SĐK VD-11311-10 - Thuốc khác. Doginine 200 mg - Arginin HCl 200 mg

Auliral-A

0
Auliral-A - SĐK VD-11947-10 - Thuốc khác. Auliral-A - Arginin HCl 200 mg

Ausagel 100

0
Ausagel 100 - SĐK VD-11309-10 - Thuốc khác. Ausagel 100 - Natri docusat 100 mg