Danh sách

Thuốc CORTANCYL - SĐK VD-9774-09

CORTANCYL

0
CORTANCYL - SĐK VD-9774-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. CORTANCYL viên nén - Prednison 5 mg

Diabesel 850mg

0
Diabesel 850mg - SĐK VD-9776-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diabesel 850mg Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 850mg
Thuốc Acarsel 50 - SĐK VD-26488-17

Acarsel 50

0
Acarsel 50 - SĐK VD-26488-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Acarsel 50 Viên nén bao phim - Acarbose 50 mg
Thuốc Diabesel 500mg - SĐK VD-9775-09

Diabesel 500mg

0
Diabesel 500mg - SĐK VD-9775-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diabesel 500mg Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Robsel

0
Robsel - SĐK VD-11321-10 - Thuốc khác. Robsel - Acarbose 50 mg

Repamax daytime

0
Repamax daytime - SĐK VD-25440-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Repamax daytime Viên nén bao phim - Paracetamol 500 mg; Phenylephrin (dưới dạng Phenylephrin hydroclorid) 10 mg; Loratadin 5 mg
Thuốc Sinuflex d - SĐK VD-16151-11

Sinuflex d

0
Sinuflex d - SĐK VD-16151-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sinuflex d Viên nén -
Thuốc Sinuflex - SĐK VD-23912-15

Sinuflex

0
Sinuflex - SĐK VD-23912-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sinuflex Viên nén bao phim - Phenylephrin hydroclorid 10mg; Clorpheniramin maleat 2mg
Thuốc MYOTALVIC 50 - SĐK VD-20355-13

MYOTALVIC 50

0
MYOTALVIC 50 - SĐK VD-20355-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. MYOTALVIC 50 Viên bao phim - Tolperison Hydroclorid 50 mg hoặc 150 mg
Thuốc Coltramyl 4mg - SĐK VD-22638-15

Coltramyl 4mg

0
Coltramyl 4mg - SĐK VD-22638-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Coltramyl 4mg Viên nén - Thiocolchicoside 4mg