Danh sách

Decontractyl 250mg

0
Decontractyl 250mg - SĐK VD-0268-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Decontractyl 250mg Viên bao phim - Mephenesin

Decontractyl 500mg

0
Decontractyl 500mg - SĐK VD-0269-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Decontractyl 500mg Viên bao phim - Mephenesin
Thuốc Phenergan 2% 10g - SĐK VNB-3172-05

Phenergan 2% 10g

0
Phenergan 2% 10g - SĐK VNB-3172-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Phenergan 2% 10g Kem bôi da - Promethazine

Sectral

0
Sectral - SĐK VNB-2180-04 - Thuốc tim mạch. Sectral Viên nén bao phim - Acebutolol
Thuốc Flagyl 250mg - SĐK VNB-2179-04

Flagyl 250mg

0
Flagyl 250mg - SĐK VNB-2179-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flagyl 250mg Viên nén bao phim - Metronidazole
Thuốc Phenergan 0

Phenergan 0,1%

0
Phenergan 0,1% - SĐK VNB-2869-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Phenergan 0,1% xi rô thuốc - Promethazine
Thuốc Theralene 0

Theralene 0,05%

0
Theralene 0,05% - SĐK VNB-1984-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Theralene 0,05% Si rô thuốc - Alimemazine
Thuốc Theralene 5mg - SĐK VNB-1983-04

Theralene 5mg

0
Theralene 5mg - SĐK VNB-1983-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Theralene 5mg Viên nén bao phim - Alimemazine

Toplexin

0
Toplexin - SĐK VNB-4263-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Toplexin Viên nang - Acetaminophen, Guaifenesin, Oxomemazine hydrochloride
Thuốc Profenid 50mg - SĐK VNB-2637-04

Profenid 50mg

0
Profenid 50mg - SĐK VNB-2637-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Profenid 50mg Viên nang - Ketoprofen