Danh sách

Biacti – Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang

0
Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang - SĐK VD-30799-18 - Thuốc khác. Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang Viên nang cứng - Mỗi viên chứa 477 mg cao đặc hỗn hợp dược liệu tương đương Ích mẫu 1800 mg; Diên hồ sách 1800 mg; Hương phụ 870 mg; Đương quy 870 mg; Bạch truật 870 mg; Bạch thược 870 mg; Đại hoàng 870 mg; Thục địa 710 mg; Xuyên khung 440 mg; Phục linh 440 mg

Tisore

0
Tisore - SĐK V706-H12-10 - Thuốc khác. Tisore - Đỗ trọng, Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương qui

Thuốc bổ tâm Xuân quang

0
Thuốc bổ tâm Xuân quang - SĐK V1499-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc bổ tâm Xuân quang - Đảng sâm, Bạch thược, Viễn chí, Hoàng kỳ, Bạch linh, Đương quy, Bá tử nhân, Bạch truật, Táo nhân

Thanh tâm bá bổ Xuân quang

0
Thanh tâm bá bổ Xuân quang - SĐK V1498-H12-10 - Thuốc khác. Thanh tâm bá bổ Xuân quang - Hương phụ, Bạch truật, Hoàng kỳ, Sa sâm, Thục địa, Sa nhân, Bạch linh, Cam thảo…

Testovim – E

0
Testovim - E - SĐK V1497-H12-10 - Thuốc khác. Testovim - E - Đương qui, ngũ vị tử, thục địa, ngưu tất, xuyên khung, bá tử nhân, cảo bản, đỗ trọng, tục đoạn, sà sàng tử, thạch hộc, vũ dư lương..

Testovim

0
Testovim - SĐK V780-H12-10 - Thuốc khác. Testovim Viên nang - Nhục thung dung, thục địa, phục linh, ngưu tất, ngũ vị tử, nhục quế, sơn dược, thạch hộc

Testovim

0
Testovim - SĐK V780-H12-10 - Thuốc khác. Testovim - Nhục thung dung, Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Ngũ vị tử, Nhục quế, Sơn dược, Thạch hộc..

Nitus

0
Nitus - SĐK V585-H12-10 - Thuốc khác. Nitus Viên nén bao phim - Thiên môn, thục địa, tử uyển, sa sâm, mạch môn, bách bộ, mẫu đơn bì, phục linh, ngũ vị tử, la hớn quả

Nitus

0
Nitus - SĐK V585-H12-10 - Thuốc khác. Nitus - Thiên môn, Thục địa, Tử uyển, Sa sâm, Mạch môn, Bách bộ, Mẫu đơn bì, Phục linh, Ngũ vị tử, La hớn quả

Mocedal (giảm đau xuân quang)

0
Mocedal (giảm đau xuân quang) - SĐK V584-H12-10 - Thuốc khác. Mocedal (giảm đau xuân quang) Viên nang - Ma hoàng, nhẫn đông đằng, tang ký sinh, chi tử, kê huyết đằng, hoàng bá, tri mẫu, xích thược, độc hoạt, khương hoạt, tế tân