Danh sách

Thuốc Bạch hổ Hoạt Lạc Cao 20g - SĐK VNB-0656-03

Bạch hổ Hoạt Lạc Cao 20g

0
Bạch hổ Hoạt Lạc Cao 20g - SĐK VNB-0656-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Bạch hổ Hoạt Lạc Cao 20g Cao xoa - Menthol, Tinh dầu bạc hà, Long não, Tinh dầu Quế, Tinh dầu Ðinh hương
Thuốc Bạch hổ hoạt lạc cao - SĐK VD-5835-08

Bạch hổ hoạt lạc cao

0
Bạch hổ hoạt lạc cao - SĐK VD-5835-08 - Dầu xoa - Cao xoa. Bạch hổ hoạt lạc cao Cao xoa - Menthol, tinh dầu bạc hà, long não, tinh dầu quế, tinh dầu đinh hương, eucalyptol, methyl salicylat