Danh sách

Nhị Hoàng Khang

0
Nhị Hoàng Khang - SĐK V846-H12-10 - Thuốc khác. Nhị Hoàng Khang - Hoàng liên, sinh địa, thiên hoa phấn, mạch môn, đương qui, tri mẫu, nhân sâm, cát căn, bạch linh,..

Nhị Hoàng Khang

0
Nhị Hoàng Khang - SĐK V846-H12-10 - Thuốc khác. Nhị Hoàng Khang Viên nang - Hoàng liên, sinh địa, thiên hoa phấn, mạch môn, đương qui, tri mẫu, nhân sâm, cát căn, bạch linh, ngũ vị tử, cam thảo, hoàng bá, sinh khương

Ich mẫu

0
Ich mẫu - SĐK V525-H12-10 - Thuốc khác. Ich mẫu - ích mẫu, Ngải cứu, Hương phụ

Ích mẫu

0
Ích mẫu - SĐK V525-H12-10 - Thuốc khác. Ích mẫu Viên nang - Ích mẫu, Ngải cứu, Hương phụ

Đại tràng hoàn A.C.P.

0
Đại tràng hoàn A.C.P. - SĐK V1522-H12-10 - Thuốc khác. Đại tràng hoàn A.C.P. - Hoàng bá, Hoàng đằng, Bạch truật, Chỉ thực, Hậu phác, Mộc hương, Đại hoàng

Bổ gan – Thông mật

0
Bổ gan - Thông mật - SĐK V1422-H12-10 - Thuốc khác. Bổ gan - Thông mật - Actiso, Bìm bìm biếc, Biển súc

Bạch kim hoàng

0
Bạch kim hoàng - SĐK V845-H12-10 - Thuốc khác. Bạch kim hoàng - Bạch chỉ, phòng phong, hoàng cầm, ké đầu ngựa, hạ khô thảo, cỏ hôi, kim ngân hoa

Bạch kim hoàng

0
Bạch kim hoàng - SĐK V845-H12-10 - Thuốc khác. Bạch kim hoàng Viên nang - Bạch chỉ, phòng phong, hoàng cầm, ké đầu ngựa, hạ khô thảo, cỏ hôi, kim ngân hoa