Danh sách

Stopare

0
Stopare - SĐK VNB-1156-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Stopare Viên nang - Loperamide

Neumomicid

0
Neumomicid - SĐK VNB-1155-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Neumomicid Viên nén bao phim - Spiramycin
Thuốc Caricin - SĐK VNB-1152-02

Caricin

0
Caricin - SĐK VNB-1152-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Caricin Viên nén bao phim - Clarithromycin

Hildende 200

0
Hildende 200 - SĐK VNB-1154-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hildende 200 Viên nén bao phim - Ibuprofen

Dolodon

0
Dolodon - SĐK VNB-1153-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolodon Viên nén - Acetaminophen
Thuốc B nalgesine 100mg - SĐK VNB-1030-01

B nalgesine 100mg

0
B nalgesine 100mg - SĐK VNB-1030-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. B nalgesine 100mg Viên nén - Nimesulide