Danh sách

Cồn xoa bóp 79

0
Cồn xoa bóp 79 - SĐK V314-H12-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp 79 Cồn thuốc - Quê, Camphor, methyl salicylat, địa liền, một dược, nhũ hương, hồng hoa, huyết kiệt

Cotaformin

0
Cotaformin - SĐK VNB-0681-00 - Thuốc phụ khoa. Cotaformin Dung dịch dùng ngoài - Boric acid, copper sulfate

Cotamenthe

0
Cotamenthe - SĐK VNB-3197-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cotamenthe Viên ngậm - Menthol, Eucalyptol