Danh sách

Metronidazol stada 400mg

0
Metronidazol stada 400mg - SĐK VNB-1174-02 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol stada 400mg Viên nén - Metronidazole

Lamzidivir

0
Lamzidivir - SĐK VNB-1172-02 - Khoáng chất và Vitamin. Lamzidivir Viên bao phim - Lamivudine, Zidovudine
Thuốc Erythromycin Stada 500mg - SĐK VNB-1169-02

Erythromycin Stada 500mg

0
Erythromycin Stada 500mg - SĐK VNB-1169-02 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin Stada 500mg Viên bao phim - Erythromycin

Doxycyclin 100mg

0
Doxycyclin 100mg - SĐK VNB-1315-02 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycyclin 100mg Viên nang - Doxycycline
Thuốc Doxycyclin Stada tabs 100mg - SĐK VNB-1167-02

Doxycyclin Stada tabs 100mg

0
Doxycyclin Stada tabs 100mg - SĐK VNB-1167-02 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycyclin Stada tabs 100mg Viên nén - Doxycycline

Cotrim stada forte

0
Cotrim stada forte - SĐK VNB-0933-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cotrim stada forte Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Cotrim stada

0
Cotrim stada - SĐK VNB-0932-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cotrim stada Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Clindamycin 150mg

0
Clindamycin 150mg - SĐK VNB-1313-02 - Khoáng chất và Vitamin. Clindamycin 150mg Viên nang - Clindamycin
Thuốc Clindastad 150mg - SĐK VNB-1314-02

Clindastad 150mg

0
Clindastad 150mg - SĐK VNB-1314-02 - Khoáng chất và Vitamin. Clindastad 150mg Viên nang - Clindamycin

Sorbitol 5g

0
Sorbitol 5g - SĐK VNB-0944-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol 5g Thuốc bột - Sorbitol