Danh sách

Dầu gió xanh Thiên Lý

0
Dầu gió xanh Thiên Lý - SĐK VD-0739-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió xanh Thiên Lý Dung dịch dầu - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu Tràm

Dầu gió nâu Thiên Lý

0
Dầu gió nâu Thiên Lý - SĐK VD-0272-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió nâu Thiên Lý Dầu xoa - Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương, menthol, long não, methyl salicylat

Viên bổ tricalci

0
Viên bổ tricalci - SĐK VNB-0727-01 - Thực phẩm chức năng. Viên bổ tricalci Viên nén - Tricalcium phosphate, Hạt sen

Gyno Nam Việt

0
Gyno Nam Việt - SĐK S532-H12-05 - Thuốc phụ khoa. Gyno Nam Việt Dung dịch rửa phụ khoa - Boric acid, copper sulfate, Menthol

Viên bổ thảo dược Nam Việt

0
Viên bổ thảo dược Nam Việt - SĐK V722-H12-10 - Thuốc khác. Viên bổ thảo dược Nam Việt - Hoài sơn, ý dĩ, Hạt sen, Mạch nha

ích mẫu điều kinh hoàn

0
ích mẫu điều kinh hoàn - SĐK V1205-H12-10 - Thuốc khác. ích mẫu điều kinh hoàn - ích mẫu, Ngải cứu, Hương phụ, Thục địa, Hà thủ ô đỏ, Hoàng tinh, Xuyên khung

Hoạt huyết tứ quân

0
Hoạt huyết tứ quân - SĐK V359-H12-10 - Thuốc khác. Hoạt huyết tứ quân Viên bao đường - Nhân sâm, Bạch truật, phục linh, cam thảo

Hoạt huyết tứ quân

0
Hoạt huyết tứ quân - SĐK V359-H12-10 - Thuốc khác. Hoạt huyết tứ quân - Nhân sâm, Bạch truật, Phục linh, Cam thảo

Cốm dưỡng nhi Nam Việt

0
Cốm dưỡng nhi Nam Việt - SĐK V185-H12-10 - Thuốc khác. Cốm dưỡng nhi Nam Việt Thuốc cốm - Hoài sơn, ý dĩ, hạt sen, mạch nha

Cốm dưỡng nhi Nam Việt

0
Cốm dưỡng nhi Nam Việt - SĐK V185-H12-10 - Thuốc khác. Cốm dưỡng nhi Nam Việt - Hoài sơn, ý dĩ, hạt sen, mạch nha