Danh sách

Cao xoa bóp N/K

0
Cao xoa bóp N/K - SĐK VNB-1476-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa bóp N/K Thuốc mỡ - Camphor, Metyl salyxylat, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Long não

Zhu Zhu

0
Zhu Zhu - SĐK V125-H12-10 - Thuốc khác. Zhu Zhu Si rô - Ðảng sâm, Bạch truật, Bạch linh, Mạch nha, Sơn tra, Thần khúc, Hoài sơn, Hoàng liên, Sa nhân, Nhục đậu khấu, Mộc hương

Zhu Zhu

0
Zhu Zhu - SĐK V125-H12-10 - Thuốc khác. Zhu Zhu - Đảng sâm, Bạch truật, Bạch linh, Mạch nha, Sơn tra, Thần khúc, Hoài sơn, Hoàng liên, Sa nhân, Nhục đậu khấu, Mộc hương..