Danh sách

Macrolacin 250 250mg

0
Macrolacin 250 250mg - SĐK VNB-3574-05 - Khoáng chất và Vitamin. Macrolacin 250 250mg Viên nén dài bao phim - Clarithromycin

Macrolacin 500 500mg

0
Macrolacin 500 500mg - SĐK VNB-3575-05 - Khoáng chất và Vitamin. Macrolacin 500 500mg Viên nén dài bao phim - Clarithromycin

Indivula 400mg

0
Indivula 400mg - SĐK VNB-4567-05 - Khoáng chất và Vitamin. Indivula 400mg Viên nang - Indinavir

Hivodax 100mg

0
Hivodax 100mg - SĐK VNB-4565-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hivodax 100mg Viên nhai - Didanosine

Hivodax 200mg

0
Hivodax 200mg - SĐK VNB-4566-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hivodax 200mg Viên nhai - Didanosine

Hivuladin 100mg

0
Hivuladin 100mg - SĐK VD-1073-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hivuladin 100mg Viên nén dài bao phim - Lamivudine

Efavula 100

0
Efavula 100 - SĐK VD-1970-06 - Khoáng chất và Vitamin. Efavula 100 Viên nang - Efavirenz

Efavula 50

0
Efavula 50 - SĐK VD-1971-06 - Khoáng chất và Vitamin. Efavula 50 Viên nang - Efavirenz

Ebnax 400mg

0
Ebnax 400mg - SĐK VD-0649-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ebnax 400mg Viên nén dài bao phim - Albendazole

Cromazin-100mg

0
Cromazin-100mg - SĐK VD-2213-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cromazin-100mg Thuốc bột - Azithromycin