Danh sách

Prednison

0
Prednison - SĐK VD-23952-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Viên nén - Prednison 5 mg

Alphaseralxin-Nic

0
Alphaseralxin-Nic - SĐK VD-22648-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Alphaseralxin-Nic Viên nén bao phim - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg

Prednic

0
Prednic - SĐK VD-24546-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednic Viên nang cứng (Đỏ-Ngà) - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg

Prednison Caps

0
Prednison Caps - SĐK VD-25020-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Caps Viên nang cứng (vàng -cam) - Prednison 5mg

Prednison Caps

0
Prednison Caps - SĐK VD-25021-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison Caps Viên nang cứng (xanh -trắng ngà) - Prednison 5mg

Predmex

0
Predmex - SĐK VD-25471-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Predmex Viên nén - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Methylpred-Nic 4

0
Methylpred-Nic 4 - SĐK VD-24543-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylpred-Nic 4 Viên nén - Methylprednisolon 4 mg

Prednic

0
Prednic - SĐK VD-27496-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednic Viên nang cứng (trắng -hồng) - Dexamethason (tương đương dexamethason acctat 0,55mg) 0,5mg

Prednic

0
Prednic - SĐK VD-27497-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednic Viên nang cứng (tím -ngà) - Dexamethason (tương đương dexamethason acetat 0,55mg) 0,5mg

Mesonic

0
Mesonic - SĐK VD-26531-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mesonic Viên nén - Dexamethason (tương đương dexamethason acetat 0,55mg) 0,5mg