Danh sách

Alcourso

0
Alcourso - SĐK V487-H12-10 - Thuốc khác. Alcourso - Mật gấu tươi nguyên chất

Ponatdol

0
Ponatdol - SĐK VD-26540-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ponatdol Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg

Efvercent 150

0
Efvercent 150 - SĐK VD-26538-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efvercent 150 Cốm sủi pha dung dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150 mg

Efvercent 80

0
Efvercent 80 - SĐK VD-26539-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efvercent 80 Cốm sủi pha dung dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 80 mg