Danh sách

Lamivudin 150 ICA

0
Lamivudin 150 ICA - SĐK VNB-4651-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lamivudin 150 ICA Viên nén bao phim - Lamivudine

Inhivinir 200mg

0
Inhivinir 200mg - SĐK VNB-2183-04 - Khoáng chất và Vitamin. Inhivinir 200mg Viên nang - Indinavir

Zidenol

0
Zidenol - SĐK VNB-1301-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zidenol Viên nén - Gliclazide

Dudine 300mg

0
Dudine 300mg - SĐK VNB-1296-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Dudine 300mg Viên nén bao phim - Ranitidine

Dudine

0
Dudine - SĐK VD-16771-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Dudine Viên nén bao phim - Ranitidine

Dudine

0
Dudine - SĐK VD-2676-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Dudine Viên nén bao phim - Ranitidine hydrochloride

Zidimet

0
Zidimet - SĐK VNB-1302-02 - Thuốc tim mạch. Zidimet Viên nén bao phim - Trimetazidine dihydrochloride

Liponil 10mg

0
Liponil 10mg - SĐK VNB-1701-04 - Thuốc tim mạch. Liponil 10mg Viên nén bao phim - Simvastatin

Liponil 20mg

0
Liponil 20mg - SĐK VNB-1840-04 - Thuốc tim mạch. Liponil 20mg Viên nén bao phim - Simvastatin

Avastin 10mg

0
Avastin 10mg - SĐK VNB-1699-04 - Thuốc tim mạch. Avastin 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin