Danh sách

Thuốc Dầu gió Kim - SĐK VNB-3031-05

Dầu gió Kim

0
Dầu gió Kim - SĐK VNB-3031-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Kim Dầu xoa - Camphor, Eucalyptol, Menthol, Methyl salicylate, Bouquet oil, Chlorophyll, Cồn 95
Thuốc Eurax 10% - SĐK VNB-1896-04

Eurax 10%

0
Eurax 10% - SĐK VNB-1896-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eurax 10% Kem bôi da - Crotamiton

Tegretol

0
Tegretol - SĐK VNB-3647-05 - Thuốc hướng tâm thần. Tegretol Viên nén - Carbamazepine

Tegretol

0
Tegretol - SĐK VNB-3648-05 - Thuốc hướng tâm thần. Tegretol Viên nén bao phim tác dụng chậm - Carbamazepine

Voltarén 25mg

0
Voltarén 25mg - SĐK VNB-3649-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltarén 25mg Viên nén bao tan trong ruột - Diclofenac sodium

Voltarén 50mg

0
Voltarén 50mg - SĐK VNB-3650-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltarén 50mg Viên nén bao phim tan trong ruột - Diclofenac sodium

Voltarén Emulgel 1%

0
Voltarén Emulgel 1% - SĐK VNB-1895-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltarén Emulgel 1% Gel bôi da - Diclofenac

Cataflam 25mg

0
Cataflam 25mg - SĐK VNB-3646-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cataflam 25mg Viên nén bao đường - Diclofenac potassium