Danh sách

Kuplinko

0
Kuplinko - SĐK VNB-3938-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kuplinko Viên nang - Lincomycin

Katonal

0
Katonal - SĐK VD-2007-06 - Khoáng chất và Vitamin. Katonal Viên nén - Ketoconazole

Cipicin 500mg

0
Cipicin 500mg - SĐK VNB-3937-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cipicin 500mg Viên bao phim 500mg - Ciprofloxacin

Metmen

0
Metmen - SĐK VD-1766-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metmen Viên nén bao phim - Metformin hydrochloride

Kupdina

0
Kupdina - SĐK VD-3633-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Kupdina Viên nang - Danazol

Glipiren

0
Glipiren - SĐK VD-4544-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipiren Viên nén - Glimepiride

Kupdina – 100mg

0
Kupdina - 100mg - SĐK VD-5282-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Kupdina - 100mg Viên nang - Danazol

Glipiren

0
Glipiren - SĐK VD-20500-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipiren Viên nén - Glimepirid 2mg

Clovagine

0
Clovagine - SĐK VD-5016-08 - Thuốc phụ khoa. Clovagine Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole

Clovagine

0
Clovagine - SĐK VD-20973-14 - Thuốc phụ khoa. Clovagine Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazol 100 mg