Danh sách

Hurmat 25mg

0
Hurmat 25mg - SĐK GC-283-17 - Thuốc tim mạch. Hurmat 25mg Viên nén bao phim - Captopril 25mg

Tamisynt 500mg

0
Tamisynt 500mg - SĐK GC-246-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tamisynt 500mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg

Ozanier 250mg

0
Ozanier 250mg - SĐK GC-284-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ozanier 250mg Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 250mg

Aceralgin 400mg

0
Aceralgin 400mg - SĐK GC-315-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aceralgin 400mg Viên nén - Aciclovir 400mg

Aceralgin 800mg

0
Aceralgin 800mg - SĐK GC-316-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aceralgin 800mg Viên nén - Aciclovir 800mg