Danh sách

Hapenxin capsules

0
Hapenxin capsules - SĐK VD-24612 16 - Khoáng chất và Vitamin. Hapenxin capsules Viên nang cứng (xám đậm-vàng nhạt) - Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg
Thuốc Oresol 245 - SĐK VD-22037-14

Oresol 245

0
Oresol 245 - SĐK VD-22037-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 245 Thuốc bột - Natri clorid 520 mg; Natri citrat dihydrat 580 mg; Kali clorid 300 mg; Glucose khan 2,7 g

Glumeform 500

0
Glumeform 500 - SĐK VD-21779-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumeform 500 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500 mg

Glumerif 2

0
Glumerif 2 - SĐK VD-21780-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumerif 2 Viên nén - Glimepiride 2 mg

Glumerif 4

0
Glumerif 4 - SĐK VD-22032-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumerif 4 Viên nén - Glimepirid 4 mg

GliritDHG 500 mg/2,5mg

0
GliritDHG 500 mg/2,5mg - SĐK VD-24598-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. GliritDHG 500 mg/2,5mg Viên nén bao phim - Metformin HCl 500 mg; Glibenclamid 2,5 mg

Glumeron 30 MR

0
Glumeron 30 MR - SĐK VD-25040-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumeron 30 MR Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazid 30mg

Glumeform 850

0
Glumeform 850 - SĐK VD-27564-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glumeform 850 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 850 mg

GliritDHG 500mg/5mg

0
GliritDHG 500mg/5mg - SĐK VD-24599-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. GliritDHG 500mg/5mg Viên nén bao phim - Metformin HCl 500 mg; Glibenclamid 5 mg
Thuốc Medlon 4 - SĐK VD-21783-14

Medlon 4

0
Medlon 4 - SĐK VD-21783-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medlon 4 Viên nén - Methylprednisolon 4 mg