Danh sách

Dầu gió Nam Dược

0
Dầu gió Nam Dược - SĐK V11-H12-14 - Thuốc khác. Dầu gió Nam Dược Dầu gió - Mỗi 3ml chứa Camphor 0,75g; Tinh dầu bạc hà 0,41g; Eucalyptol 0,11g; Tinh dầu gừng 0,1g; Tinh dầu đinh hương 0,04g

Cốt linh diệu

0
Cốt linh diệu - SĐK VD-31410-18 - Thuốc khác. Cốt linh diệu Cồn thuốc dùng ngoài - Mỗi 50 ml cồn thuốc chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương Thiên niên kiện 625 mg; Huyết giác 625 mg; Long não 625 mg; Địa liền 312,5 mg; Đại hồi 312,5 mg; Thương truật 312,5 mg; Quế chi 312,5. mg

Thấp khớp ND

0
Thấp khớp ND - SĐK V833-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp ND Viên nang - Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chi

Thấp khớp ND

0
Thấp khớp ND - SĐK V833-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp ND - Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chi

NDC-Gingko biloba

0
NDC-Gingko biloba - SĐK V493-H12-10 - Thuốc khác. NDC-Gingko biloba Viên nén bao phim - Cao lá Bạch quả

NDC-Gingko biloba

0
NDC-Gingko biloba - SĐK V493-H12-10 - Thuốc khác. NDC-Gingko biloba - Cao lá Bạch quả

NDC-Thăng trĩ

0
NDC-Thăng trĩ - SĐK V832-H12-10 - Thuốc khác. NDC-Thăng trĩ Viên nang - Hoàng kỳ, Đảng sâm, Đương quy, Thăng ma, Trần bì, Sài hồ, Bạch truật, đại tóa, Sinh khương

NDC-Thăng trĩ

0
NDC-Thăng trĩ - SĐK V832-H12-10 - Thuốc khác. NDC-Thăng trĩ - Hoàng kỳ, Đảng sâm, Đương quy, Thăng ma, Trần bì, Sài hồ, Bạch truật, đại toá, Sinh khương

Nagantec

0
Nagantec - SĐK V491-H12-10 - Thuốc khác. Nagantec - Cao đặc Actisô, Cao Biển súc, Bìm bìm biếc

Nagantec

0
Nagantec - SĐK V725-H12-10 - Thuốc khác. Nagantec - Cao đặc Actisô, Cao biển súc, Bìm bìm biếc