Danh sách

Engaclor 250

0
Engaclor 250 - SĐK VD-1360-06 - Khoáng chất và Vitamin. Engaclor 250 Viên nang cứng - Cefaclor

Cidilor 250mg

0
Cidilor 250mg - SĐK VNB-4271-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cidilor 250mg Viên nang - Cefaclor

Cidilor MR 375mg

0
Cidilor MR 375mg - SĐK VNB-4269-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cidilor MR 375mg Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Cefaclor

Cidilor 250mg

0
Cidilor 250mg - SĐK VNB-4270-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cidilor 250mg Viên nén phân tán - Cefaclor

Sporidex red 250 mg

0
Sporidex red 250 mg - SĐK VD-12025-10 - Thuốc khác. Sporidex red 250 mg - Cephalexin BP tương đương 250 mg Cephalexin

Sporidex distab 250 mg

0
Sporidex distab 250 mg - SĐK VD-12024-10 - Thuốc khác. Sporidex distab 250 mg - Cephalexin BP tương đương 250 mg Cephalexin

Zanocin 200mg

0
Zanocin 200mg - SĐK VNB-0148-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zanocin 200mg Viên nén bao phim - Ofloxacin

Vicepha 250

0
Vicepha 250 - SĐK VD-1133-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vicepha 250 Viên nang - Cephalexin

Vicepha 500

0
Vicepha 500 - SĐK VD-1134-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vicepha 500 Viên nang - Cephalexin

Supracep AF 750mg

0
Supracep AF 750mg - SĐK VNB-4272-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Supracep AF 750mg Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Cephalexin