Danh sách

Infecin 3,0MUI

0
Infecin 3,0MUI - SĐK VNB-2432-04 - Khoáng chất và Vitamin. Infecin 3,0MUI Viên bao phim - Spiramycin

Infecin 750.000UI

0
Infecin 750.000UI - SĐK VNB-2433-04 - Khoáng chất và Vitamin. Infecin 750.000UI Thuốc bột - Spiramycin

Infecin 1,5MUI

0
Infecin 1,5MUI - SĐK VNB-2431-04 - Khoáng chất và Vitamin. Infecin 1,5MUI Viên bao phim - Spiramycin

Clathrimax 250mg

0
Clathrimax 250mg - SĐK VNB-0912-03 - Khoáng chất và Vitamin. Clathrimax 250mg Viên nén dài bao phim - Clarithromycin

Clathrimax 500mg

0
Clathrimax 500mg - SĐK VNB-2184-04 - Khoáng chất và Vitamin. Clathrimax 500mg Viên nén dài bao phim - Clarithromycin
Thuốc Acitys - SĐK VD-18820-13

Acitys

0
Acitys - SĐK VD-18820-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Acitys Thuốc bột uống - Acetylcystein 200mg

Polyrecol

0
Polyrecol - SĐK VNB-0518-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Polyrecol Dung dịch nhỏ mắt - Chloramphenicol, Dexamethasone, Naphazoline

Polyrecol

0
Polyrecol - SĐK VNB-0917-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Polyrecol Thuốc nhỏ mắt - Chloramphenicol, Dexamethasone, Naphazoline

Helizole 20mg

0
Helizole 20mg - SĐK VNB-0516-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Helizole 20mg Viên nang tan trong ruột - Omeprazole
Thuốc Detriat 100mg - SĐK VNB-0913-03

Detriat 100mg

0
Detriat 100mg - SĐK VNB-0913-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Detriat 100mg Viên nén bao phim - Trimebutine