Danh sách

Lamivudin 100

0
Lamivudin 100 - SĐK VNB-4663-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lamivudin 100 Viên nén bao phim - Lamivudine

Lamivudin 150

0
Lamivudin 150 - SĐK VNB-4664-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lamivudin 150 Viên nén bao phim - Lamivudine

kacipro 500

0
kacipro 500 - SĐK VNB-3186-05 - Khoáng chất và Vitamin. kacipro 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Glyford

0
Glyford - SĐK VNB-3185-05 - Khoáng chất và Vitamin. Glyford Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

GaTifloxacin 400

0
GaTifloxacin 400 - SĐK VNB-4275-05 - Khoáng chất và Vitamin. GaTifloxacin 400 Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Ecogyn 150

0
Ecogyn 150 - SĐK VNB-3663-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ecogyn 150 Viên nén bao phim - Roxithromycin

Clarithromycin DNPharm 250

0
Clarithromycin DNPharm 250 - SĐK VNB-4273-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin DNPharm 250 Viên nén bao phim - Clarithromycin

Clarithromycin DNPharm 500

0
Clarithromycin DNPharm 500 - SĐK VNB-4274-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin DNPharm 500 Viên nén bao phim - Clarithromycin

Triamcinolon DNP 4mg

0
Triamcinolon DNP 4mg - SĐK VD-0282-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triamcinolon DNP 4mg Viên nén - Triamcinolone acetonide

Nilsored DNP 10mg

0
Nilsored DNP 10mg - SĐK VD-0278-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nilsored DNP 10mg Viên nén - Prednisone