Danh sách

Lyhepadin-100mg

0
Lyhepadin-100mg - SĐK VD-2025-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lyhepadin-100mg Viên nén bao phim - Lamivudine

Isosor 250mg

0
Isosor 250mg - SĐK VD-2284-06 - Khoáng chất và Vitamin. Isosor 250mg Viên bao phim - Clarithromycin

Citrio 500mg

0
Citrio 500mg - SĐK VD-2274-06 - Khoáng chất và Vitamin. Citrio 500mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Fufred 5mg

0
Fufred 5mg - SĐK VD-30719-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fufred 5mg Viên nén - Prednison 5 mg

Ketonaz

0
Ketonaz - SĐK VD-2704-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ketonaz Viên nén - Methylprednisolone

Oxylate

0
Oxylate - SĐK VD-2708-07 - Thuốc khác. Oxylate Viên nang mềm - Natri chondroitin sulfate

Zonda 200mg

0
Zonda 200mg - SĐK VD-1145-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zonda 200mg Viên nang mềm - Arginine tidiacicate

Oselle

0
Oselle - SĐK VD-2288-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Oselle Viên nang - Omeprazole

Dofopam

0
Dofopam - SĐK VD-2276-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Dofopam Viên nén - Alverine citrate

Arginine DNPharma 200

0
Arginine DNPharma 200 - SĐK VD-2272-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Arginine DNPharma 200 Viên nang mềm - Arginine tidiacicate