Danh sách

Mediseptol 480mg

0
Mediseptol 480mg - SĐK VD-1162-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mediseptol 480mg Viên nén - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Gamidin 500

0
Gamidin 500 - SĐK VD-0783-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gamidin 500 Viên nén - Sulfaguanidine

Fanlazyl 250mg

0
Fanlazyl 250mg - SĐK VD-1158-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fanlazyl 250mg Viên nén - Metronidazole

Erythromycin 500mg

0
Erythromycin 500mg - SĐK VD-1157-06 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 500mg Viên bao phim - Erythromycin stearate

Erythromycin 250mg

0
Erythromycin 250mg - SĐK VD-0782-06 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 250mg Thuốc bột uống - Erythromycin

Cotrimnicpharma

0
Cotrimnicpharma - SĐK VD-1581-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cotrimnicpharma Viên nén - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Clorocid

0
Clorocid - SĐK VD-1579-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clorocid Viên bao đường - Chloramphenicol

Clarithromycin 250mg

0
Clarithromycin 250mg - SĐK VD-1362-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin 250mg Viên bao phim - Clarithromycin

Ciprofloxacin 500mg

0
Ciprofloxacin 500mg - SĐK VD-1148-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 500mg Viên bao phim - Ciprofloxacin

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VD-1590-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride