Danh sách

SBOB-2mg

0
SBOB-2mg - SĐK VD-2030-06 - Thuốc đường tiêu hóa. SBOB-2mg Viên nén - Loperamide

Antacil

0
Antacil - SĐK VNB-0149-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Antacil Viên nén - magnesium trisilicate, Aluminum hydroxide, Kaolin
Thuốc Antacil - SĐK VD-5078-08

Antacil

0
Antacil - SĐK VD-5078-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Antacil Viên nén - Gel nhôm hydroxide khô, magnesi trisilicat, kaolin

NORA 200mg

0
NORA 200mg - SĐK VD-1599-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. NORA 200mg Viên nén - Ketoconazole

Benda 500

0
Benda 500 - SĐK VNB-0665-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Benda 500 Viên nén - Mebendazole

Dimin 50mg

0
Dimin 50mg - SĐK VD-1598-06 - Thuốc hướng tâm thần. Dimin 50mg Viên nén - Dimenhydrinate
Thuốc Tiffy - SĐK VNB-1308-02

Tiffy

0
Tiffy - SĐK VNB-1308-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Tiffy

0
Tiffy - SĐK VD-1175-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine maleate

Tiffy dey

0
Tiffy dey - SĐK VNB-4671-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy dey Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylephrine hydrochloride

Tiffy fu

0
Tiffy fu - SĐK VNB-4672-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy fu Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Pseudoephedrine