Danh sách

Thuốc Difelene - SĐK VD-28618-17

Difelene

0
Difelene - SĐK VD-28618-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Difelene Viên nén bao phim tan trong ruột - Natri diclofenac 50mg
Thuốc Oracortia - SĐK VD-24653-16

Oracortia

0
Oracortia - SĐK VD-24653-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oracortia Thuốc mỡ - Triamcinolone acetonide

Sara

0
Sara - SĐK VD-26028-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sara Viên nén - Paracetamol 500mg

Sara for children

0
Sara for children - SĐK VD-28619-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sara for children Hỗn dịch - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 250mg

Tiffy

0
Tiffy - SĐK VD-29553-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy Viên nén - Paracetamol 500mg; Clorpheniramin maleat 2mg
Thuốc Tiffy syrup - SĐK VD-28620-17

Tiffy syrup

0
Tiffy syrup - SĐK VD-28620-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy syrup Sirô - Mỗi 5ml siro chứa Paracetamol 120mg; Phenylephrin HCl5mg; Chlopheniramin maleat 1mg
Thuốc Sara - SĐK VD-29552-18

Sara

0
Sara - SĐK VD-29552-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sara Hỗn dịch - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 120mg
Thuốc Colatus - SĐK VD-25515-16

Colatus

0
Colatus - SĐK VD-25515-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Colatus Siro - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 120mg; Chlorpheniramin maleat 1mg; Phenylephrin hydroclorid 2,5mg; Dextromethorphan HBr.H2O 7,5mg
Thuốc Tiffy dey - SĐK VD-19229-13

Tiffy dey

0
Tiffy dey - SĐK VD-19229-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy dey Viên nén - Paracetamol 500mg; Chlorpheniramin maleat 2mg; Phenylephrin HCl 10mg