Danh sách

Gấu Misa

0
Gấu Misa - SĐK VNB-0564-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Gấu Misa Kem bôi ngoài da - Menthol, Methyl salicylate, Mật gấu

Gấu Misa

0
Gấu Misa - SĐK VNB-1037-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Gấu Misa Kem bôi da - Menthol, Methyl salicylate, mật gấu

Gấu Misa F

0
Gấu Misa F - SĐK VNB-2186-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Gấu Misa F Kem xoa bóp ngoài da - Menthol, Methyl salicylate, Lidocaine, mật gấu

Gấu Misa F

0
Gấu Misa F - SĐK VNB-2434-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Gấu Misa F Thuốc xoa bóp ngoài da - Menthol, Methyl salicylate, Lidocaine, mật gấu

Dầu gió xanh Thiên Phù

0
Dầu gió xanh Thiên Phù - SĐK VD-1368-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió xanh Thiên Phù Dầu gió - Menthol, Eucalyptol, Methyl salicylate, long não

Dongkwang Triamcinolone

0
Dongkwang Triamcinolone - SĐK VD-5067-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dongkwang Triamcinolone Viên nén - Triamcinolone

Medigyno

0
Medigyno - SĐK VNB-0559-00 - Thuốc phụ khoa. Medigyno Thuốc rửa phụ khoa - Metronidazole

Medigyno

0
Medigyno - SĐK VNB-4285-05 - Thuốc phụ khoa. Medigyno Dung dịch dùng ngoài - Metronidazole

Gynopavaryl Depot

0
Gynopavaryl Depot - SĐK VD-3676-07 - Thuốc phụ khoa. Gynopavaryl Depot Viên đặt âm đạo - Econazole nitrate

Spasmcil – 40mg

0
Spasmcil - 40mg - SĐK VD-5699-08 - Thuốc khác. Spasmcil - 40mg Viên nén - Alverin citrat