Danh sách

Levmax

0
Levmax - SĐK VN-6910-08 - Thuốc khác. Levmax Viên nén bao phim - Levofloxacin

Demotini

0
Demotini - SĐK VN-6907-08 - Thuốc khác. Demotini Viên nén bao phim - Ciprofloxacin HCL

Amermycin

0
Amermycin - SĐK VN-6900-08 - Thuốc khác. Amermycin Viên nang cứng - Lincomycin HCl

Dypes

0
Dypes - SĐK VN-6909-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Dypes Viên bao tan ở ruột - Pantoprazole

Dinac-C

0
Dinac-C - SĐK VN-7464-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Dinac-C Viên nang cứng - Omeprazole

Lodipine-C

0
Lodipine-C - SĐK VN-6911-08 - Thuốc tim mạch. Lodipine-C Viên nén bao phim - Amlodipin

Dypacil

0
Dypacil - SĐK VN-6908-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dypacil Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Cefaplus-C

0
Cefaplus-C - SĐK VN-6903-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefaplus-C Viên nén - Cefadroxil

Cefco 100

0
Cefco 100 - SĐK VN-6904-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefco 100 Viên nén bao phim - Cefixime

Cefco 200

0
Cefco 200 - SĐK VN-6905-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefco 200 Viên nén bao phim - Cefixime