Danh sách

Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml

0
Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml - SĐK VN-21230-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 1ml dung dịch chứa levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) 5mg

Alopatan

0
Alopatan - SĐK VN-21761-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Alopatan Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 1mg dung dịch chứa Olopatadin (dưới dạng Olopatadin hydrochlorid) 1mg

Eyetobrin 0,3%

0
Eyetobrin 0,3% - SĐK VN-21787-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyetobrin 0,3% Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 1mg dung dịch chứa Tobramycin 3mg

Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml

0
Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml - SĐK VN-21230-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 1ml dung dịch chứa levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) 5mg
Thuốc Mikrobiel 400mg/250ml - SĐK VN-21596-18

Mikrobiel 400mg/250ml

0
Mikrobiel 400mg/250ml - SĐK VN-21596-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mikrobiel 400mg/250ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 250ml dung dịch chứa moxifloxacin (dưới dạng moxifloxacin hydrochlorid) 400mg