Danh sách

Moliavex

0
Moliavex - SĐK VN3-130-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Moliavex Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Paclitaxel 6mg/ml

Moliavex

0
Moliavex - SĐK VN3-131-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Moliavex Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Paclitaxel 6mg/ml

Moliavex

0
Moliavex - SĐK VN3-208-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Moliavex Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Paclitaxel 6mg/ml
Thuốc Casodex - SĐK VN-18149-14

Casodex

0
Casodex - SĐK VN-18149-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Casodex Viên nén bao phim - Bicalutamide 50mg

Diprivan

0
Diprivan - SĐK VN-15720-12 - Thuốc gây tê - mê. Diprivan Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch - Propofol
Thuốc Diprivan - SĐK VN-17251-13

Diprivan

0
Diprivan - SĐK VN-17251-13 - Thuốc gây tê - mê. Diprivan Nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch - Propofol 10mg/ml (1%)