Danh sách

Ilpobio Cream

0
Ilpobio Cream - SĐK VN-9855-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ilpobio Cream Kem dùng ngoài - Acyclovir

Votrel

0
Votrel - SĐK VN1-639-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Votrel Viên nén không bao - Levonorgestrel

Seridamin

0
Seridamin - SĐK VN-7838-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Seridamin Viên nén - Betamethasone, d-Chlorpheniramin maleat

Comadine

0
Comadine - SĐK VN-7038-02 - Thuốc phụ khoa. Comadine Viên đặt âm đạo - Clotrimazole

Comadine

0
Comadine - SĐK VN-5042-07 - Thuốc phụ khoa. Comadine Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole

Phasorol Tab

0
Phasorol Tab - SĐK VN-5625-10 - Thuốc khác. Phasorol Tab Viên nén bao đường - Famotidin

Metodrin Tablet

0
Metodrin Tablet - SĐK VN-5709-10 - Thuốc khác. Metodrin Tablet Viên bao phim - Clonixine lysinate

Craming Tablet

0
Craming Tablet - SĐK VN-5578-10 - Thuốc khác. Craming Tablet Viên nén không bao - Ergotamin tartrate, Anhydrous Caffeine

Seoca Tab

0
Seoca Tab - SĐK VN-7349-08 - Thuốc khác. Seoca Tab Viên nén bao phim - Calci lactat; Calci gluconat; Calcium carbonate; hạt ergocalciferol

Triprofen Tab

0
Triprofen Tab - SĐK VN-9429-09 - Thuốc khác. Triprofen Tab Viên nén -